ผู้บริหาร

นางอิงอร เตชะมา
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/08/2013
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 336816
Page Views 477855
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (VISION)

 " จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณสมบัติได้มาตรฐานภายในปี 2558 "

 

ปรัชญาของสถานศึกษา

            “ มุ่งมั่นพัฒนากาย ใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา

 

คำขวัญของสถานศึกษา

            “ ร่าเริงแจ่มใส  อนามัยสมบูรณ์  เพิ่มพูนปัญญา  กล้าแสดงออก

 

วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา     

            “ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  นำความรู้


สีประจำสถานศึกษา

             สีม่วง - ขาว 

คำขวัญโรงเรียน

ร่าเริงแจ่มใส  

อนามัยสมบูรณ์  

เพิ่มพูนปัญญา  

กล้าแสดงออก