ผู้บริหาร

นางอิงอร เตชะมา
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/08/2013
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 336807
Page Views 477846
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2551 

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

คำขวัญโรงเรียน

ร่าเริงแจ่มใส  

อนามัยสมบูรณ์  

เพิ่มพูนปัญญา  

กล้าแสดงออก