ผู้บริหาร

นางอิงอร เตชะมา
ผู้รับใบอนุญาต
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/08/2013
ปรับปรุง 24/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 308453
Page Views 430646
ภาพกิจกรรม

พิธีมอบวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 12 รูป / ดู 7 ครั้ง )
20-21 มี.ค.60 การประชุมปฏิบัติการนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher)
( จำนวน 9 รูป / ดู 15 ครั้ง )
18 มี.ค.60 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
( จำนวน 34 รูป / ดู 41 ครั้ง )
11-12 มี.ค. 60 การอบรม... การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning: ประถมศึกษา
( จำนวน 36 รูป / ดู 44 ครั้ง )
9 มี.ค. 60 การประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปี 2559
( จำนวน 36 รูป / ดู 41 ครั้ง )
กิจกรรมการซ้อมหนีภัย ภาคเรียนที่ 2/2559
( จำนวน 21 รูป / ดู 31 ครั้ง )
24 ก.พ. 60 กิจกรรมเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp)
( จำนวน 36 รูป / ดู 72 ครั้ง )
23 ก.พ. 60 การพ่นหมอกควันไล่ยุง
( จำนวน 18 รูป / ดู 39 ครั้ง )
16 ก.พ. 2560 พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการ D.A.R.E.
( จำนวน 43 รูป / ดู 119 ครั้ง )
10 ก.พ. 60 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคใต้
( จำนวน 46 รูป / ดู 144 ครั้ง )
6 ก.พ.60 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ Active Learning
( จำนวน 4 รูป / ดู 25 ครั้ง )
3 ก.พ. 60 กิจกรรม Big Cleaning Day
( จำนวน 37 รูป / ดู 88 ครั้ง )

คำขวัญโรงเรียน

ร่าเริงแจ่มใส  

อนามัยสมบูรณ์  

เพิ่มพูนปัญญา  

กล้าแสดงออก