ภาพกิจกรรม
20-21 มี.ค.60 การประชุมปฏิบัติการนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher)

   วันที่ 20-21 มีนาคม 2560 คุณครูนงนุช พงศ์จันทรเสถียร ได้เข้าประชุมปฏิบัติการนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงพยาบาลพัทลุง จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

กิจกรรมวันที่ 21 มี.ค. 60
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2560,15:49   อ่าน 187 ครั้ง