ภาพกิจกรรม
สัปดาห์ที่สอง กับ Active Learning

   สัปดาห์ที่สอง ปีการศึกษา 2560

   พี่ๆ น้องๆ อนุบาลเสริมปัญณา เริ่มการเรียนรู้แบบ Active Learning จ้ะ : กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป (Bonwell, 1991)

กิจกรรมหน้าเสาธง
ชั้นเตรียมอนุบาล ครูป้าคน (สุคนธ์) และครูพี่แตง
น้องๆ อนุบาลเล่นกันอย่างมีความสุขจ้ะ
อนุบาล 1/1 ครูสุพรรณี
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2560,13:34   อ่าน 476 ครั้ง