ผู้บริหาร

นางอิงอร เตชะมา
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/08/2013
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 336806
Page Views 477845
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางอิงอร เตชะมา
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : เมษายน พ.ศ.2558 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางฉลวย ปรีชา
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2528 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสกล กาฬสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2520-2527
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรรณี ประเทพ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2520-2527

คำขวัญโรงเรียน

ร่าเริงแจ่มใส  

อนามัยสมบูรณ์  

เพิ่มพูนปัญญา  

กล้าแสดงออก