ผู้บริหาร

นางอิงอร เตชะมา
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/08/2013
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 336794
Page Views 477833
ปฐมวัย

นางสุคนธ์ มุสิการุณ
ครูผู้สอน

นางสาวสุพรรณี ทิพย์คล้าย
ครูผู้สอน
หัวหน้าปฐมวัย

นางวรรณดี ชุมพาที
ครูผู้สอน

นางภัทรวดี โรจนกาญจน์
ครูผู้สอน

นางสาวสุชาดา ไชยศรี
ครูผู้สอน

นางสาวหนูเพียง หมื่นใจกล้า
ครูผู้สอน
หัวหน้าปฐมวัย

นางนงนุช พงศ์จันทรเสถียร
ครูผู้สอน

นางสาวอัญชนา
ครูผู้สอน

นางเตือนใจ หนูชาย
ครูผู้สอน
หัวหน้าปฐมวัย

คำขวัญโรงเรียน

ร่าเริงแจ่มใส  

อนามัยสมบูรณ์  

เพิ่มพูนปัญญา  

กล้าแสดงออก