ผู้บริหาร

นางอิงอร เตชะมา
ผู้รับใบอนุญาต
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/08/2013
ปรับปรุง 06/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 318070
Page Views 444811

นางสาวสมถวิล หมื่นลึก
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวกาญจนา นกแก้ว
ครูผู้สอน

นางสาวอุบล คชเสน
ครูผู้สอน

นางสาวสุจิตรา โรจนแพทย์
ครูผู้สอน

นางสาวธันย์ชนก เอสะนาชาตัง
ครูผู้สอน

คำขวัญโรงเรียน

ร่าเริงแจ่มใส  

อนามัยสมบูรณ์  

เพิ่มพูนปัญญา  

กล้าแสดงออก